zuof8: (Ближе... еще ближе!)
([personal profile] zuof8 Saturday, 24 November 2012 23:04)
Мій прадід до останнього свого дня свого довгого життя тримав кролів. Вже й сил майже не було, вже ледве ходив, і все одно тримав двійко.

У тридцять третьому кролів чомусь не забрали: не худоба ж. Лише обклали податком і змусили здавати шкурки й м’ясо.

Тими кролями дідо і свою сім’ю врятував, і сусідів. І стеріг їх, як найдорожчий скарб.

А ще розповідав, що хліб, що забрали у людей, так і не вивезли. Згорів він на товарній станції.

І все одно, навіть порчене зерно людям не віддали...

.

Profile

zuof8: (Default)
zuof8

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags